სერვისები
სერვისები
მაღალი ძაბვის სადისტრიბუციო ხაზებისა და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა.
ელექტრო მოწყობილობების მონტაჟი
საწარმოო დანიშნულების მილგაყვანილობის პროექტირება/მონტაჟი