სერვისები
სერვისები
სასაწყობე დანიშნულების შენობა-ნაგებობების, რკინაბეტონის და ლითონის კარკასული შენობების პროექტირება/მონტაჟი
მაღალ წნევაზე მომუშავე მილგაყვანილობის პროექტირება/მონტაჟი